Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīta krimināllieta par naudas līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā, izmantojot viltotu valsts amatpersonas parakstītu dokumentu

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Finanšu policijas pārvalde šā gada 8. jūlijā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimnāllikuma 177.panta 3.daļas nosūtīja krimināllietu par naudas līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā

kas tika izkrāpti kontā bloķētie naudas līdzekļi Ls 47 870 apmērā. Minētos naudas līdzekļus VID bija bloķējis kādai firmai, veicot kontroles pasākumus, kuru rezultātā tika konstatēts, ka firma ir fiktīva. Tomēr vēlāk uz banku tika nosūtīta viltota VID Rīgas reģionālās iestādes parakstīta vēstule, kā rezultātā firma izņēma bloķētos naudas līdzekļus.

Ierosinātās krimināllietas ietvaros VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki šā gada 13. jūnijā veica astoņas kratīšanas iesaistītās personas vairākās dzīves vietās un izmantotajās biroja telpās. Kratīšanas laikā tika atrasti un izņemti 30 fiktīvi dibināto firmu dokumenti (grāmatvedības dokumenti, līgumi u.c. dokumenti), Ls 99 100 skaidrā naudā, 90 dažādu valsts iestāžu, amatpersonu un firmu zīmogi, starp kuriem atradās arī VID Rīgas reģionālās iestādes zīmogs, Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra zīmogs, trīs Rīgas apgabaltiesas zvērinātu notāru zīmogi, kā arī 20 parakstzīmogi. Krimināllietas izmeklēšanas laikā veikto operatīvo pasākumu rezultātā šā gada jūnijā VID Finanšu policijas pārvalde apturēja izmaksu operācijas 50 kontiem bankās.

Saskaņā ar 2005. gada 30. marta VID Rīgas reģionālās iestādes lēmumu par audita rezultātiem minētajai firmai ir veikts nodokļu uzrēķins par kopējo pamatsummu 160 405,36 Ls, kurš uz doto brīdi nav nomaksāts, tādēļ izkrāptie naudas līdzekļi 47 870,00 Ls ir iemaksājami valsts budžetā, kā daļa no nodokļu parāda.

Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu uz aizdomu pamata VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki šā gada 13.jūnijā aizturēja divas personas, šā gada 16.jūnijā vienai personai no aizturētām personām Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesa pieņēma lēmumu par apcietinājuma piemērošanu uz 30 dienām, otrai personai tika piemērots paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu.

Ņemot vērā, ka veicot izziņu krimināllietā tika iegūti pierādījumi, kas norāda uz atsevišķu personu un, iespējams, organizētu personu grupu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, 2005. gada 08. jūlijā, lai sekmētu visu konstatēto noziedzīgo nodarījumu operatīvu un vispusīgu izmeklēšanu, tika pieņemts lēmums no iepriekš minētās krimināllietas izdalīt atsevišķi vēl vienu krimināllietu pēc Krimināllikuma 195.panta 2.daļas (likuma redakcijā līdz 01.06.2005.) un 195.panta 3.daļas (likuma redakcijā no 01.06.2005.) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā. Pašlaik šajā krimināllietā aktīvi tiek turpināta pirmstiesas izmeklēšana.

15.07.2005, 15:10


Написать комментарий