VISPĀRĪGĀS ZIŅAS PAR NOZIEDZĪBAS TENDENCĒM VALSTĪ UN DAUGAVPILS PILSĒTAS UN RAJONA POLICIJAS PĀRVALDĒ 1

2005.gada I. pusgadā valstī reģistrēti 26378 noziedzīgi nodarījumi, no kuriem atklāti ir 44,5%,. Salīdzinot ar pagājušo gadu reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits valstī ir samazinājies par 12%, jeb par 3614 reģistrētie noziedzīgiem nodarījumiem


Šī gada 1.pusgadā Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldē ir reģistrēti 1365 noziedzīgi nodarījumi, no tiem:
- pilsētā ir reģistrēti 966 noziedzīgi nodarījumi (par 442 mazāk),
- rajonā 399 (par 78 mazāk).
Salīdzinot ar pagājušo gadu, reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits ir samazinājies par 28%, jeb par 520 nodarījumiem.

Šī gada atskaites periodā Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldē noziedzīgo nodarījumu atklāšana ir 56,5%.
No sevišķi smago noziedzīgo nodarījumu kopskaita atklāts ir 67,4%, jeb 60 noziedzīgi nodarījumi, smago noziedzīgo nodarījumu atklāšanas procents ir 45,9, jeb 216, mazāk smagu noziedzīgo nodarījumu atklāšanas procents ir 54,6, jeb 249.

ATSEVIŠĶI NOZIEDZĪGO NODARĪJUMU VEIDI

Slepkavības.

2005.gada 6 mēnešos:
– izdarītas – 10 slepkavības, 8 pilsētā un 2 rajonā. Salīdzinājumā ar pagājušā gada atskaites periodu slepkavību skaits ir palielinājies par divām.
– atklātas – 10 slepkavības, 8 – pilsētā un 2 rajonā, tātad 100% atklāšana.
No 10 atklātām slepkavībām:
• 2 slepkavības saistītas ar laupīšanas izdarīšanu (rajonā);
• 1 slepkavība pilsētā saistīta ar personas nolaupīšanu;
• 1 slepkavību izdarīja laulātais;
• 2 slepkavības izdarīja piedzīvotājs;
• 6 slepkavības izdarītas pēc kopīgas alkohola lietošanas;
• 2 slepkavību mēģinājumi, kurus izdarīja nepilngadīgie.


Smagi miesas bojājumi.

2005.gada 6 mēnešos ir reģistrēts 16 smagi miesas bojājumi, kas salīdzinājumā ar 2004.gada 6 mēnešiem ir par 3 noziegumiem mazāk, bet atklāti ir 6 šī veida noziedzīgi nodarījumi, tātad 37,5%.
No atklātajiem smago miesas bojājumu gadījumiem:
• 7 gadījumos miesas bojājumi nodarīti alkohola reibumā, no tiem 4 kopīgas alkohola lietošanas rezultātā;
• 4 gadījumos miesas bojājumi nodarīti sadzīves motīvu dēl;
• 3 gadījumos miesas bojājumus nodarīja piedzīvotājs;
• 1 gadījumā miesas bojājumus nodarīja laulātais;
• 1 gadījumā miesas bojājumus nodarīja nepilngadīgais.

Nodarīti 7 smagi miesas bojājumi, kuru rezultātā iestājās cietušā nāve, no kuriem atklāti 3.

Laupīšanas.
Šajā laika posmā ir reģistrēta 60 laupīšana un atklātas – 37, no tām:
- pilsētā ir reģistrētas 49,
- rajonā 11 laupīšanas.
Runājot par pagājušā gada atskaites periodu, laupīšanu skaits ir palielinājies par 13.
Reģistrētās laupīšanas izdarītas:
• 34 laupīšanas izdarītas uz ielām un parkos;
• 10 laupīšanas izdarītas no dzīvokļiem un privātmājām;
• 3 laupīšanas izdarītas sociālā mājā Šaurā ielā 23;
• 1 laupīšana izdarīta uz tilta;
• 2 laupīšanas izdarītas no tirdzniecības objektiem;
• 1 laupīšana izdarīta diskotēkā;
• 1 laupīšana izdarīta no fermas;
• 1 laupīšana izdarīta viesnīcā;
• 5 laupīšanas izdarītas kāpņu telpās.

Tika nolaupītas sekojošas mantas:
• 19 gadījumos nolaupīts mobilais telefons;
• 4 gadījumos sievietēm nolaupītas rokassomiņas;
• 7 gadījumos nolaupītas personīgās mantas;
• 2 gadījumos nolaupītas automašīnas
• 2 gadījumos nolaupīts velosipēds
• 1 gadījumā nolaupīts zirgs ar pajūgu.

Par laupīšanu izdarīšanu tika aizturētas 50 personas (no kurām 23 ir apcietinātas), un 21 personu grupa. No aizturēto personu skaita ir 21 nepilngadīga persona.

Izvarošanas.

Šī gada 6 mēnešos ir reģistrēta 1 izvarošana pilsētā, un tā nav atklāta. Savukārt pagājušā gada šajā pašā atskaites periodā bija reģistrētas 2 izvarošanas.

Zādzības.
Šī gada 6 mēnešos reģistrētas 715 zādzības, no tām atklātas ir 380.
Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldē no visiem reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem 52,4% sastāda zādzības. Zādzību atklāšanas procents ir 53,2. No reģistrēto zādzību kopējā skaita, 286 sīkzādzības.

Šī gada atskaites periodā reģistrētās zādzības :
no dzīvokļiem – 120, no kurām atklātas 63. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šo zādzību skaits samazinājās par 177 gadījumiem, jeb par 60%.
Zādzības izdarītas:
1. pēc izdarīšanas vietām:
• no privātmājām – 35;
• no dzīvokļiem – 83;
• no kopmītņu istabām – 2.
2. pēc izdarīšanas laika:
• no plkst.6.00 līdz 12.00 – 31;
• no plkst.12.00 līdz 20.00 – 34;
• no plkst.20.00 līdz 06.00 – 35.
• 20 gadījumos izdarīšanas laiks nav zināms.
3. pēc iekļūšanas veidiem:
• uzlaužot durvis (slēdzenes) – 18;
• piemērojot atslēgas – 22;
• brīvi piekļūstot – 62;
• izsitot stiklu -10.
Par zādzību izdarīšanu no dzīvokļa tika aizturētas 9 personu grupas, no kurām 2 sastāv no nepilngadīgajiem ( 5 nepilngadīgie nav subjekti) un 2 grupas sastāv no nepilngadīgiem un pieaugušiem.

automašīnu zādzības – 32, no tām atklātas 16. 2004.gada I. pusgadā bija reģistrētas 89 automašīnu zādzības. Automašīnu zādzību skaits samazinājās par 64%.
Daugavpils pilsētā tika nozagtas 29 automašīnas un 3 rajonā. No reģistrēto zādzību kopskaita atklāts ir 50%, jeb 16 zādzības.
No ielām tika nozagtas 26 automašīnas un 6 no garāžām.
Pēc gada izlaiduma nozagtās automašīnas sadalās:
• Līdz 1988.gada izlaidumam – 18
• no 1989.gada līdz 1992.gada izlaidumam – 6
• no 1993 gada izlaiduma – 7.
No nozagto automašīnu daudzuma tikai viena bija aprīkota ar signalizāciju. 84% automašīnu zādzības notiek nakts laikā.
Par automašīnu zādzību izdarīšanu tika aizturētas 6 personu grupas, kuras izdarīja 9 automašīnu zādzības. Dalībnieku skaits grupās – 14, no kuriem 6 ir nepilngadīgie.

Noziedznieku un bezvēsts pazudušo personu meklēšanas grupa.
Šī gada I. pusgadā ir reģistrēti 74 iesniegumi par personas meklēšanu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, iesniegumu skaits palielinājās par 32%, jeb par 18 iesniegumiem.

Narkotiku apkarošanas birojs.
Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldē 2005.gada pirmajā pusgadā tika ierosinātas 12 krimināllietas, kas saistītas ar narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, izgatavošanu un realizāciju. Pagājušā gada atskaites periodā bija ierosinātas 8 krimināllietas.
Šajā pusgadā Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 120.panta kārtībā, tika aizturētas 15 personas, un 6 personas 70.panta kārtībā.
Izņemto narkotiku vidū ir amfetamīns, marihuāna, metamfetamīns, klonazepāms .

Ekonomikas policijas nodaļa.

Šī gada dotajā atskaites periodā ekonomikas policijas jomā kopā ir reģistrēti 67 noziedzīgi nodarījumi, no kuriem atklāts ir 52,2%, jeb 35 noziedzīgi nodarījumi,
Pilsētā ir reģistrēts 51 noziedzīgs nodarījums un rajonā 16.
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu noziedzīgo nodarījumu skaits ir pieaudzis par 12%.

22.07.2005, 13:58


Написать комментарий