Есть вопрос: начисляется ли плата за вывоз мусора, если в квартире никто не задекларирован?

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» пришло электронное письмо от горожанки Лии.

«Если в квартире никто не задекларирован, может ли начисляться плата за вывоз мусора?».

Ответ подготовили на Предприятии жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса: «Согласно Правилам Кабинета министров № 1 013 «Порядок, по которому собственник квартиры в многоквартирном жилом доме рассчитывается за услуги, связанные с пользованием квартирной собственностью», если отдельная собственность является квартирой, то оплата за вывоз мусора рассчитывается пропорционально числу задекларированных в квартире лиц. Если в квартире не задекларировано ни одного лица, расчет производится как за одно задекларированное лицо (пункт 17.4.1.)».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai maksa par atkritumu izvešanu tiek aprēķināta, ja dzīvoklī neviens nav deklarēts?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros pienāca vēstule no pilsētnieces Lijas.

Ja dzīvoklī neviens nav deklarēts, vai var aprēķināt maksu par atkritumu izvešanu?”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā: “Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1 013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, samaksa par atkritumu izvešanu tiek aprēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, norēķins tiek veikts kā par vienu deklarēto personu (17.4.1. punkts).

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

1 апреля , 05:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv

Фото: Gorod.lv