Есть вопрос: обследуются ли аварийные деревья после урагана? 14

В рамках проекта «Задай вопрос самоуправлению Даугавпилса» пришло электронное письмо от читателя «Нашего города» Валерия.

«Я живу в доме 16 по улице Цесу. 19.06.24 через наш район пронесся ураган, нанеся огромный ущерб, в первую очередь, инфраструктуре. Прошло 10 дней. Но почти все последствия стихии все еще можно было видеть во дворе и на прилегающей территории. Это ветки, деревья, прилетевшие с промышленной зоны листы металла. Но вопрос не в этом. Жители района уже давно привыкли, что у нас все делается, но делается в последнюю очередь: трава косится в последнюю очередь, снег убирается в последнюю очередь, даже опавшая листва в 2023 году была убрана только в апреле 2024-го. Мы знаем, что последствия урагана ликвидируют… Когда-нибудь.

Вопрос в другом. После стихии некоторые выжившие деревья находятся в аварийном состоянии. Невооруженным глазом видно, что как минимум шесть деревьев в любой момент при незначительном усилении ветра готовы рухнуть и причинить ущерб имуществу и здоровью жителей. У нас в районе три пятиэтажных дома. Это более двухсот квартир и порядка пятисот постоянных жителей. Очень много детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые значительную часть времени проводят во дворе, в том числе под аварийными деревьями. Кто будет отвечать, если случится непоправимое?

Будут ли обследованы и ликвидированы потенциально опасные объекты или жителям надо передвигаться по своему району с постоянным чувством страха?».

Ответ подготовили в Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса: «Во время планирования проведения каких-либо работ Управление коммунального хозяйства руководствуется приоритетностью областей, основываясь на плотность населения, интенсивность движения и другие факторы.

Во время последнего урагана на территории города было повалено 484 дерева. В режиме повышенной интенсивности были устранены особо опасные разрушения, которые угрожали безопасности горожан и значительно затрудняли движение по городу или делали его вовсе невозможным. На данный момент работы по ликвидации последствий урагана ведутся в обычном режиме и продолжатся в течение ближайшей недели.

Уже приведены в порядок Новый и Старый Форштадт (ул. Ликснас, Тарту, Пиекрастес, Эзеру), а так же ул. Даугавас. На прошлой неделе была запланирована очистка ул. Мотору, Вальню и Оду. На этой неделе приводятся в порядок ул. Цесу и окрестности озера Шуню.

По адресу ул. Цесу, 16 поваленные деревья около детской площадки и вокруг домов, были убраны в первую очередь после урагана. На момент обращения читателя осталось дерево с надломленной макушкой, под которым стоит машина. Дерево будет спилено, как только владелец машины уберет свое транспортное средство. Остальные работы проводятся планомерно».

Напоминаем, что любой желающий может задать свои вопросы городскому руководству и работникам самоуправления, специалистам городских служб и предприятий – это можно сделать прямо здесь.Ir jautājums: vai pēc viesuļvētras tiek izmeklēti avārijas koki?

Projekta "Uzdod jautājumu Daugavpils pašvaldībai" ietvaros pienāca vēstule no lasītāja Valērija.

Dzīvoju Cēsu iela 16. 19.06.24 pāri mūsu rajonam brāzās viesuļvētra, nodarot milzīgus postījumus, pirmkārt, infrastruktūrai. Ir pagājušas 10 dienas. Taču gandrīz visas stihijas sekas joprojām var redzēt pagalmā un pieguļošajā teritorijā. Tie ir zari, koki, no rūpniecības zonas atlidojušas metāla loksnes. Bet jautājums nav par to. Rajona iedzīvotāji jau sen ir pieraduši, ka pie mums viss tiek darīts, bet darīts tiek pēdējiem: zāle tiek pļauta pēdējiem, sniegs tiek novākts pēdējiem, pat kritušās 2023. gadā lapas tika novāktas tikai 2024. gada aprīlī. Mēs zinām, ka viesuļvētras sekas likvidēs... kādreiz.

Jautājums ir cits. Pēc stihijas daži izdzīvojušie koki ir avārijas stāvoklī. Redzams, ka vismaz seši koki jebkurā brīdī, nenozīmīgi pastiprinoties vējam, ir gatavi sabrukt un radīt zaudējumus iedzīvotāju īpašumiem un veselībai. Mums rajonā ir trīs piecstāvu mājas. Tie ir vairāk nekā divsimt dzīvokļu un aptuveni piecsimt pastāvīgo iedzīvotāju. Ļoti daudz ir pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu, kuri ievērojamu daļu laika pavada pagalmā, arī zem avārijas kokiem. Kurš atbildēs, ja notiks kaut kas slikts?

Vai tiks apsekoti un likvidēti potenciāli bīstamie objekti vai iedzīvotājiem jāpārvietojas pa savu rajonu ar pastāvīgu baiļu sajūtu?”.

Atbildi sagatavoja Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē: „Darbu veikšanas plānošanas laikā Komunālās saimniecības pārvalde vadās pēc jomu prioritātes, balstoties uz iedzīvotāju blīvumu, satiksmes intensitāti un citiem faktoriem.

Pēdējās viesuļvētras laikā pilsētas teritorijā nogāzti 484 koki. Paaugstinātas intensitātes režīmā tika novērsti īpaši bīstami postījumi, kas apdraudēja pilsētnieku drošību un ievērojami apgrūtināja satiksmi pa pilsētu vai padarīja to nemaz neiespējamu. Šobrīd orkāna seku likvidēšanas darbi norit ierastajā režīmā un turpināsies tuvākās nedēļas laikā.

Jau ir sakārtota Jaunā un Vecā Forštate (Līksnas, Tartu, Piekrastes, Ezeru ielas), kā arī Daugavas iela. Pagājušajā nedēļā bija plānota Motoru, Vaļņu un Odu ielas tīrīšana. Šonedēļ tiek sakārtota Cēsu iela un Šūņu ezera apkārtne.

Cēsu ielā 16 izgāztie koki pie bērnu rotaļu laukuma un ap mājām tika novākti pirmajā kārtā pēc viesuļvētras. Uz lasītāja uzrunas brīdi palicis koks ar ielūzušu galvvidu, zem kura novietota automašīna. Koks tiks nozāģēts, tiklīdz spēkrata īpašnieks būs novācis savu transportlīdzekli. Pārējie darbi notiek plānveidīgi”.

Atgādinām, ka ikviens var uzdot savus jautājumus pilsētas vadībai un pašvaldības darbiniekiem, pilsētas dienestu un uzņēmumu speciālistiem – to var izdarīt šeit.

Sagatavots ar Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalstu

10 июля , 13:00

Подготовлено при поддержке Даугавпилсского самоуправления , Gorod.lv


Написать комментарий

Обследуют, после записи к врачу и наличии направления от семейного.

А леснику абсолютно пофиг. Главное что бы зарплату во время платили.

Обследуют, после записи к врачу и наличии направления от семейного. Y

Вас пора обследовать, желательно на ул. Сигулдас.

В Северном городке обследуйте тоже.....

деревья на Виенибамс все старые но особенно те что растут рядом с трамвайной линией- их ветки висят над трамвайными проводами и задевают -неужели в городе совсем нет хозяина- такой редкой безхозяйственности еще не было никогда

Леснику педаль полагается с направлением на биржу. Или рука руку моет?

Что вы там пишете давай все деревья выпилим ураган есть ураган он поломает и здоровые деревья леса сосны валит как спички успокойтесь.Природа мстит как мы к ней так и она к нам.

Что вы там пишете давай все деревья выпилим ураган есть ураган он поломает и здоровые деревья леса сосны валит как спички успокойтесь.Природа мстит как мы к ней так и она к нам. Виктор

А вот и лесник проклюнулся..

Большое спасибо работникам коммунального хозяйства, оперативно убрали дерево, упавшее во дворе!

Дамба на улице Даугавас.Там тоже гнилые монстры пока еще стоят.

Хотелось бы услышать лесника ? Что он скажет в свое оправдание? Как он контролирует здоровье деревов-переростков в нашем чудном городе..и днём и ночью руку на пульсе деревянном держит или похоже болт забил и денежку ухаха экономит на уходе за оными. Слабо интервью взять или только в одни ворота играем? Рыжих в белых и пушистых перекрашиваем.

Когда вас убьют, тогда и обращайтесь

Судьба кому как повезет.

Цыган если яударык дык

Написать комментарий