Atvērtas jaunas tarifu kvotas atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

Saskaņā ar Komisijas 2005.gada 15.jūlija Regulu (EK) Nr.1151/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2505/96 par autonomu Kopienas tarifu kvotu atvēršanu atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un to pārvaldi, ir noteiktas jaunas autonomās tarifu kvotas šādām precēm:

- fenilhidrazīnam (TARIC kods – 2928009030; kvotas kārtas numurs – 092002);
- ar spriegumu vadāmiem frekvences ģeneratoriem (TARIC kods – 8543899563; kvotas kārtas numurs – 092003);
- akrilnitrilam (TARIC kods – 2926100010; kvotas kārtas numurs – 092004);
- ferīta serdēm (TARIC kods – 8504901130; kvotas kārtas numurs – 092009);
- tetrahidrofurānam (TARIC kods – 2932110010; kvotas kārtas numurs – 092018);
- 1,1,1,2 tetrafluoretānam (TARIC kods – 2903308070; kvotas kārtas numurs – 092026);
- oglekļa zemētājiem (oglekļa elektrodiem) (TARIC kods – 8545199010; kvotas kārtas numurs – 092028);
- hlortalonilam (TARIC kods – 2926909574; kvotas kārtas numurs – 092030);
- četrtaktu benzīna dzinējiem (TARIC kods – 8407901010; kvotas kārtas numurs – 092976).

Jaunās tarifu kvotas dod iespēju Eiropas Savienības uzņēmējiem no 2005.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim (tarifu kvotai 092976 – no 2005.gada 1.jūlija līdz 2006.gada 30.jūnijam) ievest iepriekšminētās preces no jebkuras trešās valsts izlaišanai brīvam apgrozījumam Kopienas muitas teritorijā, nemaksājot muitas nodokli (muitas nodokļa likme – 0%) (pamatlikme šīm precēm – no 2,2% līdz 6,5%).

Jāņem vērā, ka tarifu kvotas 092009, 092018, 092026, 092028 un 092976 izmantot un preces izlaist brīvā apgrozībā ir iespējams, ja uzņēmējs, noformējot deklarāciju preču izlaišanai brīvā apgrozībā, iesniedz muitas iestādē derīgu atļauju preces īpašai izlietošanai.

Tarifu kvotas tiek piešķirtas uz muitas deklarāciju pamata pēc principa “kas pirmais nāk, pirmais saņem”, un to pieteikšanas kārtību regulē Valsts ieņēmumu dienesta 2004.gada 30.jūlija rīkojums Nr.1162 “Par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un muitas kontroli”.

Detalizēta informācija par preču kodiem un tarifu kvotām ir pieejama Eiropas Komisijas datu bāzēs TARIC un QUOTA: šeit.

05.09.2005, 10:58

VID Komunikācijas nodaļas priekšnieces v.i. Agnete Bušta (7028691)


Написать комментарий