IZM pārstāve: Augstskolu programmu veiktā analīze tiek izmantota tikai kā papildmateriāls

foto: lat.gorod.lv
foto: lat.gorod.lv

Nesen Daugavpili ar darba vizīti apmeklēja Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Inese Stūre. Vizītes laikā viņa tikās ar pilsētas vadību un apmeklēja Daugavpils universitāti.

Ministrijas pārstāve pastāstīja portālam Gorod.lv, ka augstākās izglītības problēmas saistītas ar lielu fragmentāciju. Pēc viņas domām, Latvijā pastāv pārāk liels studiju programmu daudzums un salīdzinoši neliels studentu skaits. Rezultātā ir grūti izveidot akadēmisko diskusiju un nodrošināt augstskolas ar nepieciešamajiem resursiem – pasniedzējiem un materiāli tehnisko bāzi.

„Manuprāt, ja mēs apvienosim visus šos resursus un izmantosim tikai labāko, tas veicinās izglītības kvalitātes uzlabošanos.

Valstī esošie resursi jau ir sadalīti, bet studējošo skaits ar katru gadu samazinās. Piemēram, 2008.gadā Latvijā bija 130 000 studentu, bet šogad augstāko izglītību iegūst tikai 94 000 cilvēku. Bet augstskolu un programmu skaits netiek mainīts. Protams, situāciju ietekmē demogrāfiskie procesi, migrācija, tas notiek visā Eiropā, ne tikai mūsu valstī. Šobrīd augstskolās tiek ieviestas starpdisciplīnu specialitātes”, - paziņoja Inese Stūre.

Kā arī viņa atzīmēja, ka Izglītības un zinātnes ministrijas veiktā alternatīvā augstskolu programmu sadale, kura izsauca milzīgu ažiotāžu, tika pamatota kvantitatīvajā analīzē, kura tiek izmantota tikai kā papildmateriāls.
Savukārt 2013.gada pirmajā semestrī sāksies Latvijas augstskolu studiju programmu akreditācija, kuras rezultātā tiks izdarīti secinājumi par to kvalitāti.


Написать комментарий