«Zeimulī" skan dzeja

foto: rezekne.lv
foto: rezekne.lv

Ceturtdien, 31. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” zālē pulcējās Skolēnu interešu centra pulciņu dalībnieki uz skatuves runas konkursu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”.

Izvēlētie darbi galvenokārt bija saistīti ar skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu: ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, dzimtā puse, tēvzeme, Latvija. Tika skandēti latviešu literāta Ojāra Vācieša daiļdarbi, kuram 2013. gadā tiek atzīmēta 80 gadu jubileja, kā arī citu dzejnieku darbi.

Žūrija vērtēja domas atklāsmi, dalībnieka dikciju un artikulāciju, repertuāra atbilstību runātajam,  dalībnieka kontaktu ar klausītāju un viņa spēju redzēt, dzirdēt un saprast teikto.

Lielākais konkursa dalībnieku skaits bija no teātra pulciņa (skolotāja Svetlana Semeņaka). Arī par konkursa uzvarētājiem kļuva šī pulciņa dalībnieki: Ksenija Rižakova,  Ivans Lazdiņš  un Viktorija Orlovska.

Nākamā konkursa kārta notiks martā, kad vārda mākslu demonstrēs visu pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi un arī šī konkursa uzvarētāji.
Paldies visiem pulciņu dalībniekiem, kuri piedalījās konkursā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, un vēlam veiksmi uzvarētājiem pilsētas konkursā! Paldies pedagogiem!


Написать комментарий