Daugavpils novada budžetā iekļauti līdzekļi skolu logopēdiem, vasaras nometnēm un bērna piedzimšanas pabalstiem

foto: lat.gorod.lv
foto: lat.gorod.lv

Pirmdien, 4.februārī, Daugavpils novada domē notika kārtējā preses konference, kurā galvenokārt tika apspriests pašvaldības 2013.gada budžeta pieņemšanas jautājums.

Domes izpilddirektore Vanda Kezika paziņoja, ka viss nepieciešamais materiāls gandrīz sagatavots, darba grupa strādā ļoti intensīvi. Šodien, 4.februārī, notiks kārtējā grupas sēde, kurā pirmo reizi tiks piedāvāts kopīgais budžets, jo pirms tam budžets tika skatīts pa daļām. Pēc jautājuma apspriešanas Finanšu komitejā par budžeta apstiprināšanu 14.februārī lems Daugavpils novada pašvaldības deputāti.

Pēc Vandas Kezikas vārdiem, nekādas principiāli jaunas izmaiņas budžetā netika veiktas, prioritātes netika mainītas – joprojām akcents tiks likts uz projektu īstenošanu, izglītības jomu un sociālo pakalpojumu līmeņa saglabāšanu.

„Tomēr budžetā tika ieviesti jauninājumi. Katrā skolā strādās logopēds. Pirmo reizi budžetā iedalīti līdzekļi vasaras nometņu rīkošanai un finansēšanai, tajās varēs atpūsties ne tikai bērni no sociālā riska ģimenēm. Konkursa gaitā skolu vai Daugavpils novada pašvaldību teritorijās tiks organizētas trīs vasaras nometnes.

Joprojām tiek domāts par novada jauniešiem: iedalīti līdzekļi, pateicoties kuriem tiks nodrošināta jauniešu nodarbinātība vasaras laikā. Saglabāts pabalsts, kas sedz izdevumus sakarā ar atrašanos slimnīcā triju dienu laikā, tiek apmaksāti bāreņu braucieni sabiedriskajā transportā”, - pastāstīja izpilddirektore.

Turklāt tiek izmaksāts bērna piedzimšanas pabalsts 30 latu apmērā, kuru no gada sākuma saņēmuši jau 15 novada jaundzimušie.

Pašvaldības budžetā tiek plānots iedalīt ap 100 000 latu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai. Pusmiljons latu tiks izmantots Višķos, Nīcgalē, Sventē un Vabolē esošo jumtu, brīvo dzīvokļu, pirts remontdarbiem, siltumtīklu renovācijai nepieciešamo tehnisko projektu izstrādei, ēku renovācijai, notiks gatavošanas Dziesmu un deju svētkiem utt.


Написать комментарий