DU izsludina ziemas uzņemšanu

foto: lat.gorod.lv
foto: lat.gorod.lv

Daugavpils universitātes Sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Viļevko portālam Gorod.lv paziņoja, ka no 2013.gada 4. līdz 15.februārim Daugavpils Universitātē ir iespēja iesniegt dokumentus studijām doktora studiju programmā „Juridiskā zinātne” Policijas tiesību, Kriminālistikas vai Krimināltiesību apakšnozarē.

Pēc V.Viļevko vārdiem, minētā programma DU tika izveidota 2011.gada decembrī, kas nozīmē, ka absolventu šajā nozarē pagaidām nav, jo programma paredz 3 gadu pilna laika studijas. Pašlaik šīs programmas doktorantūrā studē 10 cilvēki.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus juridiskajā zinātnē, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu tiesību svarīgākās problēmas. Studiju laikā doktorantiem būs iespēja iegūt mūsdienu juridiskās zinātnes līmenim atbilstošas zināšanas Krimināltiesību, Policijas tiesību, Kriminālistikas un Operatīvās darbības teorijas apakšnozarēs, apgūt mūsdienu juridiskās pētniecības metodes.

Viļevko kundze atzīmēja, ka programmas priekšrocības ir tas, ka programmas absolventi kļūs kompetentāki un varēs turpināt darbu savā nozarē, kā arī piedalīties pētnieciskajā un zinātniskajā darbā un iegūs tiesības nekārtot zvērinātā advokāta eksāmenu.

Jāatzīmē, ka pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas 22.februārī notiks iestājpārbaudījumu kārtošana, bet līgumu slēgšana par studijām ar tiem pretendentiem, kas ieguvuši studiju vietu DU, notiks 26. - 28.februārī.


Написать комментарий