Daugavpils novada domes Attīstības departaments risinās jaunatnes bezdarba problēmu starptautiskajā līmenī

foto: lat.gorod.lv
foto: lat.gorod.lv

Daina Kriviņa informēja portālu Gorod.lv, ka tika apstiprināts projekts par ilgtspējīga pilsētu un reģionu sadarbības tīkla jaunatnes bezdarba problēmu risināšanai izveidi, tāpēc 8 jaunatnes lietu speciālisti no Latgales piedalīsies pirmajā pasākumā projekta ietvaros, kurš no 4. līdz 7.februārim notiks Vācijā.

Latgales jaunatnes lietu speciālistu vidū ir arī Daugavpils novada domes Attīstības departamenta pārstāvji.

Pēc Kriviņas kundzes vārdiem, projekta ietvaros notiks 5 pasākumi, kuri norisināsies dažādu Eiropas valstu reģionos. Projektā piedalīsies septiņu valstu – Zviedrijas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Austrijas, Horvātijas un Latvijas pārstāvji.

D.Kriviņa atzīmēja, ka projekta ietvaros dalībnieki apspriedīs katra reģiona sociālās, izglītības, darba tirgus u.c. problēmas. Paredzētas diskusijas, darbs grupās par valstu piemēriem – stiprās, vājās puses, izaicinājumi, problēmas konkrētajās jomās u.c. Kā arī tiks izstrādāts metodiskais materiāls par situācijas apkopojumu un visiem labās prakses piemēriem un to praktisko izmantošanu reģionos. Pēc Attīstības departamenta pārstāvju domām, īpaši noderīga būs projekta praktiskā daļa.

Jāatzīmē, ka projekta īstenošana tiks veikta līdz 2014.gada 31.decembrim, Daugavpils novadā projekta partneri ar savu valstu delegācijām būs no 3. līdz 6.jūnijam.

 


Написать комментарий