Sākušies Balvu novada svētki

foto balvi.lv
foto balvi.lv

Ar pasākumiem novada pagastos sākuši skanēt Balvu novada svētki. Svētku nedēļa ”Atvērsim sirdis novadam”” iesākās ar skaistiem un emocionāli bagātiem pasākumiem Tilžā, Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcā un Vectilžā. Pagastu svētki turpināsies Balvu pagastā, Vīksnā, Krišjāņos un Kubulu pagastā, informē Balvu novada pašvaldība.

Balvu novada svētku nedēļa Tilžas pagasta z/s „Kapulejas ” sākās ar Tilžas etnogrāfiskā ansambļa dziedājumu, kura laikā pāri pasākuma vietai pārlaidās stārķu pulks, it kā nesot sveicienu pasākuma dalībniekiem.

Balvu novada svētku nedēļu atklāja Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina, savā uzrunā sakot paldies z/s „Kapulejas” saimniekiem Larisai un Andrejam Klitončikiem, kā arī uzteicot Tilžas etnogrāfiskā ansambļa sniegumu Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2012” Rīgā.

Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu organizatore Inese Buliņa aicināja visus novada iedzīvotājus būt aktīviem un apmeklēt pēc iespējas vairāk pasākumu, kas visas nedēļas garumā norisināsies visos novada pagastos, jo tikai visi kopīgi var veidot svētkus.

Pasākumu vadīja Tilžas pagasta kultūras pasākumu organizatore Inese Kalniņa, kura pasākuma apmeklētākiem piedāvāja saņemt Balvu novada svētku nedēļas dalībnieka kartītes ar iespiestu zīmogu par pirmā svētku pasākuma apmeklēšanu.

Tūlīt pēc svinīgās atklāšanas sākās Latvijas Jātnieku Federācijas kausa izcīņas III posms pajūgu braukšanā un šķēršļu pārvarēšanas sacensības. Sacensības rīkoja biedrība ''Sudraba pakavi” un ZS "Vāliņi'' sadarbībā ar Latvijas Jātnieku Federāciju (LJF).

Novada svētku ietvaros Vectilžā saspēlējās un sadziedājās 16 muzikanti. Muzikantu „dzierksts” iekrita klausītāju un pašu muzikantu sirdīs, uzliesmoja un, manuprāt, vēl ilgi palika degot.

Sarīkojumu kopā turēja Krapaču Ļuce, kura mainīja kleitas vairāk kā desmit reizes, jo viņa bija ieradusies ar savu domu – kā iepatikties kādam muzikantam, kā arvien smukāk izskatīties. Viņa pārbaudīja visu muzikantu instrumentus, taujāja un noskaidroja, kāda iemesla pēc atbraukuši un galvenais – vai ir precēti vai neprecēti. Kāds no muzikantiem, lai arī ar savu sieviņu ieradies, atzina, ka “jo tu, Ļucīt, ilgāk man pa priekšu grozies, jo brīvāks es palieku”.

Smiekli smiekliem, bet muzikanti tiešām bija jauki. Katrs ar savu spēles manieri, katrs ar savu repertuāru. Īpatnējs skanējums bija Solvetai Loginai kopā ar meitā Sonoru un Eliju, krievu romances smeldzīgi spēlēja Oļegs Kondratjevs, īpaši aizrautīgi muzicēja Eventijs Zelčs, Medņevas muzikanti, Maruta Ločmele no Briežuciema. Savdabīgi spēlēja Salnavas kapelas spēlmaņi, Jānis Lazdiņš, Antons Atpils, Jānis Logins. Leons Bērziņš. Protams, visi pasākuma dalībnieki īpaši skaļi uzgavilēja Balvu novada Domes priekšsēdētājai Inārai Ņikuļinai, kura gan dziedāja, gan spēlēja akordeonu. Un, lai arī koncerts pēc divām stundām beidzās, vēl ilgi muzikanti kopā dziedāja un spēlēja. Izskanot starpdziesmai „Šitai dziesmai nu ir gals, saiminieks lai atnes ols...”, kultūras darba organizatore Maruta Arule nesamulsa. Tūlīt tika pienesta alus krūze un cienasts.


Написать комментарий