Tika atbalstīti 8 Daugavpils bērnudārzu renovācijas projekti, divu ielu rekonstrukcijas un industriālās zonas projekti

foto gorod.lv
foto gorod.lv

Kā zināms, Latgales atbalsta programmas ietvaros tika atbalstīti vairāki Daugavpils pašvaldības projekti, kuru kopējā summa sastāda 8,6 miljonus latu.

Šo projektu ietvaros tiks siltinātas astoņas Daugavpils pirmsskolas iestādes, rekonstruētas Varšavas un Liepājas ielas, tiks uzlabota Ziemeļu industriālās zonas infrastruktūra. Minēto projektu mērķis ir attīstīt pilsētas transporta infrastruktūru, uzlabot vairāku pašvaldības ēku ārējo izskatu, veicināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanos Daugavpils pilsētas teritorijā.

Vicemērs Vjačeslavs Širjakovs paziņoja, ka divu ielu un bērnudārzu tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota. Tāpēc tuvākajā laikā tiks izsludināts konkurss par darbu veikšanu. Pašlaik tiek noskaidrots, kura firma nodarbosies ar industriālās zonas dokumentācijas izstrādi. Pēc visu dokumentu saskaņošanas tiks izsludināti visi konkursi, ziemas laikā tiek plānots noteikt uzvarētājus, lai nākamgad varētu uzsākt darbus.

V.Širjakovs atzīmēja, ka pašvaldība ir gatava tam, ka Varšavas ielas rekonstrukcijas sākumā nāksies saskarties ar transporta organizācijas jautājumu, tāpēc darbu sākumā tiks lemts jautājums par pārbrauktuves Stacijas – Malu ielās atvēršanu.

Liepājas ielā tiks paplašināta braucamā daļa. Tiek plānots, ka paplašinājums tiks veidots 18.Novembra ielas krustojumā, tāpēc nāksies nojaukt daļu no „Tramvaju uzņēmuma” administratīvajai ēkai apkārt esošā žoga.

Ziemeļu industriālajā zonā ceļu labiekārtošanas risinājumi tiks zināmi pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes.


Написать комментарий