Samazinās Privatizācijas aģentūras valdi

foto Dienas mediji
foto Dienas mediji

Pēc ekonomikas ministra Daniēla Pavļuta iniciatīvas tiks izvērtēta Privatizācijas aģentūras (PA) valdes locekļu darbība un samazināts valdes sastāvs, portālu "Delfi" informēja ministra padomniece Daiga Grūbe.

Ceturtdien notikušajā PA akcionāru ārkārtas sapulcē Pavļuts informējis PA valdi, ka pēc neatkarīgā audita secinājumiem un ieteikuma tiks izveidota komisiju valdes locekļu darbības un kompetenču novērtēšanai. Plānots, ka izvērtējums notiks divu nedēļu laikā pēc komisijas izveides. Līdz tam laikam, ņemot vērā pakāpenisko PA darba apjoma, darbinieku skaita samazināšanos, kā arī darbības izbeigšanas stratēģiju, tiks sagatavoti arī PA statūtu grozījumi par valdes locekļu skaita samazināšanu.

Tā kā audita laikā konstatēti arī emocionālas vardarbības gadījumi pret darbiniekiem, ministrs PA valdes locekļiem uzsvēra, ka šādi gadījumi nedrīkst atkārtoties un nav pieļaujami. Pret darbiniekiem ir jāizturas cieņpilni, nepieļaujot emocionālās vardarbības gadījumus un situācijai neatbilstošu uzvedību. Ekonomikas ministrs aicina PA darbiniekus par šādām un līdzīgām situācijām nekavējoties informēt Valsts darba inspekciju un Latvijas Brīvo darbinieku arodbiedrību, un nepieciešamības gadījumā ziņot arī Ekonomikas ministrijai.

Tāpat akcionāru sapulces laikā tika pārrunāta PA darbības izbeigšanas stratēģija, kuru šā gada aprīļa beigās ministrs uzdeva izstrādāt līdz 22.jūnijam. Ņemot vērā, ka izstrādātā versija bija nepilnīga, tika uzdots turpināt darbu pie tās uzlabošanas, lai koordinēti un plānoti varētu beigt PA darbu un tās atbildības jautājumus nodot citām iestādēm. Ministrs arī uzdeva aktivizēt darbu pie stratēģijas izstrādes, jau līdz augusta beigām organizēt sanāksmi kopīgi ar Ekonomikas ministrijas darbiniekiem, lai lemtu par nepieciešamajiem uzlabojumiem un PA darbības izbeigšanas alternatīvām.

Neatkarīgs izvērtējums par PA darba organizāciju, personāla vadības procesiem, tostarp, personāla politiku, darbinieku novērtēšanu, pieņemšanu un atbrīvošanu jautājumiem tika organizēta pēc tam, kad medijos tika publicēta PA darbinieku anonīmā vēstule. Audita secinājumi lielā daļā jautājumu apstiprina darbinieku vēstulē minēto un liecina par būtiskām nepilnībām PA personālvadības jautājumos, darba organizācijā, valdes locekļu pilnvarojumu un atbildību sadalījumā, kas atsevišķos gadījumos rada bažas arī PA budžeta līdzekļu un resursu efektīvu izmantošanu, piemēram, attiecībā uz darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem, efektīvu darba organizāciju, informēja Grūbe.


Написать комментарий